Trang Web này nhằm mục đích nhắc nhở chúng ta con cháu sau này luôn luôn ghi nhớ công lao của cha ông ta,
các bậc tiền nhân, các anh hùng dân tộc, đồng bào Việt Nam
đă công dựng nước, công giữ nước đóng góp xây dựng cho tổ quốc Việt Nam thân yêu
ngày càng trở nên vững mạnh, giàu đẹp!


Trang Web này cũng đặc biệt tôn vinh ghi nhận những hy sinh, đóng góp lớn lao của Phụ Nữ Việt Nam,
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc.

ANH HÙNG, BẤT KHUẤT, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG

250px-Flag_of_Vietnam

YÊU TỔ QUỐC – YÊU ĐỒNG BÀO

HOANGWOOD

LƯ THƯỜNG KIỆT

&

NAM QUỐC SƠN HÀ

 

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ĐẦU TIÊN CỦA DÂN TỘC VIỆT

 

NAM QUỐC SƠN HÀ

 

SÔNG NÚI NƯỚC NAM VUA NAM Ở,

RÀNH RÀNH ĐỊNH PHẬN TẠI SÁCH TRỜI.

CỚ SAO LŨ GIẶC SANG XÂM PHẠM,

CHÚNG BAY SẼ BỊ ĐÁNH TƠI BỜI.

VIỆT NAM

THỜI KỲ PHONG KIẾN

&

CÁC TRIỀU ĐẠI

HOANGWOOD

TRẦN HƯNG ĐẠO

&

HỊCH TƯỚNG SĨ

VIỆT NAM

THỜI KỲ
THỰC DÂN PHÁP
ĐÔ HỘ

HOANGWOOD

NGUYỄN TRĂI

&

B̀NH NGÔ ĐẠI CÁO

NAM QUỐC SƠN HÀ

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ,

TIỆT NHIÊN ĐỊNH PHẬN TẠI THIÊN THƯ.

NHƯ HÀ NGHỊCH LỖ LAI XÂM PHẠM,

NHỮ ĐẲNG HÀNH KHAN THỦ BẠI HƯ.

Ly Thai To1 ok

南國山河

VIỆT NAM
THỜI KỲ
ĐẾ QUỐC MỸ
XÂM LƯỢC

HOANGWOOD

NGUYỄN Đ̀NH CHIỂU

&

VĂN TẾ NGHĨA SĨ

VIỆT NAM

THỜI KỲ
THỐNG NHẤT
ĐẤT NƯỚC

HOANGWOOD

HỒ CHÍ MINH

&

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

VIỆT NAM

THỜI KỲ
MỞ CỬA
KINH TẾ NỘI ĐỊA

HOANGWOOD

NGƯỜI VIỆT NAM
&
TỔ QUỐC

VIỆT NAM

THỜI KỲ
HỘI NHẬP
KINH TẾ THẾ GIỚI

HOANGWOOD

TUỔI TRẺ VIỆT NAM

VIỆT NAM
QUÊ HƯƠNG TÔI

 

VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC VIỆT NAM

Quoc Tu Giam

KHUÊ VĂN CÁC VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

dsdlvanmieuimgbbt01mt1

TRỐNG VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

trong van mieu

BIA TIẾN SĨ VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

bia tien si

VINH DANH TRÍ TUỆ VÀ TINH THẦN HIẾU HỌC CỦA DÂN TỘC VIỆT

Bia Tien Si Van Mieu

 

EM SẼ LÀ TIẾN SĨ TƯƠNG LAI

BIA TS 4

Hiện nay, để bảo tồn các di tích, bảo vệ di vật, xin chú ư rằng:

1/ Không viết, vẽ, đứng, ngồi lên bia tiến , rùa đá.

2/ Không xoa tay, chạm vào bia tiến , rùa đá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoangwood Customer Login

Hoangwood Partner Websites

Hoangwood Admin