Tiếng Việt

English

Deutsch

Trang Web này nhằm mục đích nhắc nhở chúng ta con cháu sau này luôn luôn ghi nhớ công lao của cha ông ta,
các bậc tiền nhân, các anh hùng dân tộc, đồng bào Việt Nam
đă công dựng nước, công giữ nước đóng góp xây dựng cho tổ quốc Việt Nam thân yêu
ngày càng trở nên vững mạnh, giàu đẹp!


Trang Web này cũng đặc biệt tôn vinh ghi nhận những hy sinh, đóng góp lớn lao của Phụ Nữ Việt Nam
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc.

ANH HÙNG, BẤT KHUẤT, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG

YÊU TỔ QUỐC – YÊU ĐỒNG BÀO

HOANGWOOD

LƯ THƯỜNG KIỆT

&

NAM QUỐC SƠN HÀ

“NƯỚC VIỆT NAM LÀ MỘT, DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ MỘT.
SÔNG CÓ THỂ CẠN, NÚI CÓ THỂ M̉N, SONG CHÂN LƯ ẤY KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI”

Tất cả mọi người đều sinh ra quyền b́nh đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, quyền được sống, quyền tự do quyền mưu cầu hạnh phúc....
Nước Việt Nam quyền hưởng tự do độc lập, sự thật đă thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần lực lượng, tính mạng của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”

”KHÔNG CÓ G̀ QUƯ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO”

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VIỆT NAM

THỜI KỲ PHONG KIẾN

&

CÁC TRIỀU ĐẠI

HOANGWOOD

TRẦN HƯNG ĐẠO

&

HỊCH TƯỚNG SĨ

VIỆT NAM

THỜI KỲ
THỰC DÂN PHÁP
ĐÔ HỘ

HOANGWOOD

NGUYỄN TRĂI

&

B̀NH NGÔ ĐẠI CÁO

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ CỦA NƯỚC VIỆT NAM VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM

THE PARACELS AND  SPRATLY ISLANDS BELONG TO VIETNAM AND VIETNAMESE

DIE PARACELS UND SPRATLY INSELGRUPPEN GEHÖREN ZU VIETNAM UND VIETNAMESEN

VIỆT NAM
THỜI KỲ
ĐẾ QUỐC MỸ
XÂM LƯỢC

HOANGWOOD

NGUYỄN Đ̀NH CHIỂU

&

VĂN TẾ NGHĨA SĨ

VIỆT NAM

THỜI KỲ
THỐNG NHẤT
ĐẤT NƯỚC

HOANGWOOD

HỒ CHÍ MINH

&

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

VIỆT NAM

THỜI KỲ
MỞ CỬA
KINH TẾ NỘI ĐỊA

HOANGWOOD

NGƯỜI VIỆT NAM
&
TỔ QUỐC

VIỆT NAM

THỜI KỲ
HỘI NHẬP
KINH TẾ THẾ GIỚI

HOANGWOOD

TUỔI TRẺ VIỆT NAM

VIỆT NAM
QUÊ HƯƠNG TÔI

 

CHIẾC NÓN LÁ VIỆT NAM – NGÀN NĂM CÙNG LỊCH SỬ DÂN TỘC

 

CHIẾC NÓN LÁ VIỆT NAM – MANG ĐẬM HỒN VIỆT HƠN CẢ CHIẾC ÁO DÀI NỔI TIẾNG

 

CHIẾC NÓN LÁ VIỆT NAM – MẸ VỀ NÓN LÁ CHE NGHIÊNG!

VIỆT NAM – TỔ QUỐC TÔI!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoangwood Customer Login

Hoangwood Partner Websites

Hoangwood Admin