Tiếng Việt

English

Deutsch

Trang Web này nhằm mục đích nhắc nhở chúng ta và con cháu sau này luôn luôn ghi nhớ công lao của cha ông ta,
các bậc tiền nhân, các anh hùng dân tộc, đồng bào Việt Nam
đă có công dựng nước, có công giữ nước và đóng góp xây dựng cho tổ quốc Việt Nam thân yêu
ngày càng trở nên vững mạnh, giàu đẹp!


Trang Web này cũng đặc biệt tôn vinh và ghi nhận những hy sinh, đóng góp lớn lao của Phụ Nữ Việt Nam
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc.

ANH HÙNG, BẤT KHUẤT, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG

YÊU TỔ QUỐC – YÊU ĐỒNG BÀO

HOANGWOOD

LƯ THƯỜNG KIỆT

&

NAM QUỐC SƠN HÀ

“NƯỚC VIỆT NAM LÀ MỘT, DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ MỘT.
SÔNG CÓ THỂ CẠN, NÚI CÓ THỂ M̉N, SONG CHÂN LƯ ẤY KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI”

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền b́nh đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc....
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đă thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”

”KHÔNG CÓ G̀ QUƯ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO”

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VIỆT NAM

THỜI KỲ PHONG KIẾN

&

CÁC TRIỀU ĐẠI

HOANGWOOD

TRẦN HƯNG ĐẠO

&

HỊCH TƯỚNG SĨ

VIỆT NAM

THỜI KỲ
THỰC DÂN PHÁP
ĐÔ HỘ

HOANGWOOD

NGUYỄN TRĂI

&

B̀NH NGÔ ĐẠI CÁO

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

VIỆT NAM
THỜI KỲ
ĐẾ QUỐC MỸ
XÂM LƯỢC

HOANGWOOD

NGUYỄN Đ̀NH CHIỂU

&

VĂN TẾ NGHĨA SĨ

VIỆT NAM

THỜI KỲ
THỐNG NHẤT
ĐẤT NƯỚC

HOANGWOOD

HỒ CHÍ MINH

&

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

VIỆT NAM

THỜI KỲ
MỞ CỬA
KINH TẾ NỘI ĐỊA

HOANGWOOD

NGƯỜI VIỆT NAM
&
TỔ QUỐC

VIỆT NAM

THỜI KỲ
HỘI NHẬP
KINH TẾ THẾ GIỚI

HOANGWOOD

TUỔI TRẺ VIỆT NAM

VIỆT NAM
QUÊ HƯƠNG TÔI

HOANGWOOD

LĂO TỬ

ESSENCE OF LAO ZI’S

WISDOM

ĐẠO ĐỨC KINH

THE BOOK OF TAO

 

HOANGWOOD

TRẦN QUỐC TUẤN

BINH THƯ YẾU LƯỢC

Để biết thêm và t́m hiểu thêm về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta

cũng như những thông tin, tư liệu cần thiết khác về công tác biên giới lănh thổ của đất nước, vui ḷng tham khảo tại

Trang thông tin điện tử về Biên giới lănh thổ do Uỷ ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao thiết lập

 

http://www.biengioilanhtho.gov.vn

 

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ CỦA NƯỚC VIỆT NAM VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM

THE PARACELS AND  SPRATLY ISLANDS BELONG TO VIETNAM AND VIETNAMESE

DIE PARACELS UND SPRATLY INSELGRUPPEN GEHÖREN ZU VIETNAM UND VIETNAMESEN

Tuyến biên giới

Việt – Trung

Tuyến biên giới

Việt – Lào

Tuyến biên giới

Việt – Campuchia

 

“CÁC VUA HÙNG ĐĂ CÓ CÔNG DỰNG NƯỚC, BÁC CHÁU TA PHẢI CÙNG NHAU GIỮA NƯỚC”

“YÊU TỒ QUỐC, YÊU ĐỒNG BÀO

HỌC TẬP TỐT, LAO ĐỘNG TỐT”

“…Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không,

dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không..”

O DU KÍCH NHỎ DƯƠNG CAO SÚNG

THẰNG MỸ LÊNH KHÊNH BƯỚC CUỐI ĐẦU

RA THẾ! TO GAN HƠN BÉO BỤNG.

ANH HÙNG ĐÂU PHẢI CỨ MÀY RÂU!

EM LÀ AI?CÔ GÁI HAY NÀNG TIÊN

EM CÓ TUỔI HAY KHÔNG CÓ TUỔI

MÁI TÓC EM ĐÂY, HAY LÀ MÂY LÀ SUỐI

ĐÔI MẮT EM NH̀N HAY CHỚP LỬA ĐÊM GIÔNG

THỊT DA EM HAY LÀ SẮT LÀ ĐỒNG?

VIỆT NAM – TỔ QUỐC TÔI!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoangwood Customer Login

Hoangwood Partner Websites

Hoangwood Admin